Strona główna Strona główna O nas Oferta Realizacje Sponsoring Kontakt

WITAMY


Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 04 lipca 2016r. nastąpiło przekształcenie dotychczasowej formy prawnej Przedsiębiorstwo Budowlane KONTRAKT Pawlak Wosiek spółka jawna w PB KONTRAKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Wilkowicach. Przekształcenie nastąpiło na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, co oznacza, że zgodnie z treścią art. 553 §1 KSH spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, co należy rozumieć w ten sposób, że spółka ta nie wstępuje, ale jest cały czas podmiotem tych praw i obowiązków. W takim wypadku spółka jest cały czas ex lege podmiotem tych praw i obowiązków. W przypadku kontynuacji nie ma poprzednika i następcy prawnego, ale istnieje ta sama spółka w zmienionej formie.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon, oraz numer rachunku bankowego.

W związku z powyższymi zmianami od dnia 04 lipca 2016r. dane Spółki są następujące:

PB KONTRAKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wilkowice, ul.Mórkowska 38
64-115 Święciechowa
NIP 6970013331
Regon 004099490
KRS 0000624520


W obrocie handlowym używany może być skrót: PB KONTRAKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Wszelkich informacji odnośnie charakteru i następstw formalnoprawnych oraz gospodarczych niniejszego przekształcenia udziela jego autor, radca prawny Maciej Tabert (maciej@tabert.pl lub +48 603 934 996).

CERTYFIKATY

1 2

Od początku swojej działalności firma zajmuje się wykonawstwem budowlanym i posiada w tej branży bogate doświadczenie, szczególnie w zakresie budowy obiektów użyteczności publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą...   
Strona główna O nas Oferta Realizacje Sponsoring Kontakt